fbpx

Vad är alternativa kostnader för er?

Vad är alternativa kostnader för er?

Har ni funderat över begreppet ”alternativ kostnad” och vad det betyder för er? Alltså vad kostnaderna blir av att välja bort ett visst alternativ när ni väljer ett annat. Den här principen gäller förstås för allt möjligt i våra liv. Några frågor som kan vara intressanta att ställa sig i sitt företagande kan vara följande:

  • Hur mycket är din tid värd och hur mycket av den behöver du lägga på att göra A, B och C?
  • Är det du som ska göra A, B och C?
  • Skulle din verksamhet gynnas av att någon annan tog hand om A, medan du ägnade dig åt B och C?
    Om B och C är de aktiviteter som är de allra viktigaste, för att dra in pengar i företaget och som kräver din och medarbetarnas kompetens.

Att anlita en virtuell assistent är givetvis en kostnad. Men på sikt (eller ganska omgående) blir det billigare än om du och medarbetarna fortsätter att göra allt själva. Er timpenning är kanske högre än den virtuella assistentens och hen jobbar kanske till och med snabbare (och ibland bättre) än er med vissa arbetsuppgifter på grund av sin specialisering.
Hur tänker ni kring detta? Boka gärna in ett möte med oss.

Ladda ner Canva-Guide

* Genom att fylla i dina uppgifter ovan ger du ditt godkännande till att vi lagrar och behandlar personuppgifterna enligt bolagets sekretess- och användarpolicy  i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet samt i marknadsföringssyfte.

Ladda ner 100-listan

* Genom att fylla i dina uppgifter ovan ger du ditt godkännande till att vi lagrar och behandlar personuppgifterna enligt bolagets sekretess- och användarpolicy  i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet samt i marknadsföringssyfte.