Få hjälp med texthantering

Texthantering

En virtuell assistents arbete kan bland annat inkludera texthantering. Betydelsen av ordet kan skilja beroende på vilken verksamhet du har. Dessutom är inget hugget i sten utan vi skriver enbart om några konkreta exempel på vad texthantering innebär. Om du önskar hjälp med något annat än beskrivet är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare dialog.

Nyhetsbrev

Genom nyhetsbrev kan du bibehålla kontakten med dina kunder liksom nå ut till nya. Nyhetsbrev kan vara ett oerhört effektivt sätt att marknadsföra ditt företag, presentera nyheter, dela kampanjer eller andra aspekter som leder till ökad omsättning och kundnöjdhet.

Viktiga aspekter av nyhetsbrev

  • Kan vara en oerhört värdefull och effektiv kanal för hela kundkretsen.
  • Kontinuiteten på utskick är viktigt.
  • Även utformning av nyhetsbreven är av stor vikt.
  • Väl utfört content kan fånga kunders intresse medan nyhetsbrev av sämre kvalitet ger motsatt effekt.

För att bibehålla intresse krävs en hel del eftertanke och arbete kring utskicken. Om nyhetsbreven inte håller hög kvalitet i content samt utformning är risken stor att mottagarna ser dina utskick som skräppost/spam. Effekten av utskicken blir då den motsatta vilket missgynnar ditt företag på flera sätt.

Vi kan hjälpa dig!

Ta hjälp av en virtuell assistent för att nå ut till dina befintliga och även nya kunder. Likt ett redskap i din marknadsföring kan vi tillföra kunskap, engagemang liksom tid vilket högkvalitativa nyhetsbrev kräver.

Bloggartiklar

Håll ditt företag vid liv samt öka intressenter genom en blogg. Välgjorda bloggar kan uppnå höga följarsiffror vilket i sin tur kan höja omsättningen. En blogg kan handla om precis allt mellan himmel och jord, bara din egen fantasi sätter gränserna.

Låt dina kunder lära känna dig och skapa en relation till dig

Med en aktiv och välkomponerad blogg kan kunder relatera, lära känna samt skapa en relation till dig/ditt företag. Med bloggens inflytande har du en chans att fördjupa förtroendet för tjänsterna/varorna du säljer och göra det enklare för kunden att välja just dig.

Tidsåtgång, kunskap och eftertanke

Precis som nyhetsbrev kan en blogg antingen hjälpa eller stjälpa dig. Relativt mycket tid, energi liksom kunskap krävs för att skapa en lyckad blogg. Det är här vi kommer in och hjälper dig.
Lägg tiden på de aspekter av företaget som du är riktigt bra på, så hjälper vi dig att förverkliga ditt budskap via blogg-inlägg. Tillsammans kan vi framföra exakt vad du önskar på ett sätt som ger dig fler kunder/följare.

Översättning

Idag är det inte ovanligt att regelbundet möta texter på andra språk än svenska. Konversationer, affärer och även möten förs via diverse kanaler online vilket öppnar upp för mängder av  verksamheter.

Kostnadsfria alternativ innebär en del fallgropar

Kostnadsfria verktyg är möjligt att använda men man bör vara aktsam. En dåligt översatt sida/beskrivning, mailsvar eller annan text riskerar att skrämma bort kunderna.
Ren översättning av ett ord kan mycket väl fungera via översättningsservice utan kostnad men vid fler än ett ord kan servicen ha starka begränsningar. Dels på grund av de olika meningsuppbyggnaderna språk består av. Och dels på grund av passande ton vilket översättningstjänster inte kan bistå med.

Ofta ges bara en chans

Så för att optimera dina chanser att nå än längre ut och även locka kunder till dig kan vi hjälpa dig med en professionell översättning. Ditt budskap är av stor vikt och med vår hjälp är det möjligt för dig att fokusera på det viktigaste.

Korrekturläsning

Inom texthantering finns även korrekturläsning vilket vi gärna hjälper dig och ditt företag med. Innan publicering av texter bör de korrekturläsas för att åtgärda eventuella fel vilket de allra flesta texter består av till viss del.
Ett urval från korrekturens olika delar:

  • Stavning
  • Grammatik
  • Meningsuppbyggnad
  • Och mer därtill

Korrektur består ofta av flertalet steg där olika aspekter av texten rättas var för sig. Momentet är väldigt tidskrävande men är oerhört viktigt eftersom resultatet kan bidra till ökad likväl som minskad omsättning.

SEO-texter för webbsidor

Vi ökar trafiken till din webbplats genom att SEO-anpassa dess språk. Med rätt formuleringar, ordval och innehåll ser vi till att ditt företag positionerar sig högre än tidigare på Google och andra sökmotorer.

Varför behövs SEO-anpassad text?

SEO är en teknik som ökar din varumärkeskännedom och hjälper dina potentiella kunder att hitta dig. Genom SEO-anpassad text på din webbsida hamnar du högre upp i sökresultaten när folk googlar på din produkt eller tjänst.
Oavsett storlek på din webb ser vi till att varje textavsnitt är värdefullt och ger mening ur ett SEO perspektiv.

Virtuell assistent och texthantering i det stora hela. Men även i det lilla

Oavsett vilken storlek eller typ av text just du behöver hjälp med finns vi här för dig. En virtuell assistent fungerar som dina förlängda armar toppat med kunskap, erfarenhet, lyhördhet och insiktsfullhet.
Nyhetsbrev och bloggar liksom översättning och korrekturläsning har olika betydelser beroende på vilken bransch man talar om. Samtidigt är väl utförd texthantering ovärderligt för alla företag/verksamheter.

Läs om hur vi jobbar med några av våra kunder

Är det något ni vill ha hjälp med som inte står med här?
Boka ett möte med oss så kan vi säkert lösa det!