Sociala medier

Sociala medier

Sociala medier är ett av de viktigaste verktygen idag för att exponera ditt företag och bygga ett starkt varumärke. Som virtuell assistent hjälper vi till att sköta dina sociala medier. Vilket eller vilka sociala medier som är relevanta skiljer sig beroende på vilken verksamhet du har och det är vad vi utgår från.

Sociala medier

Strategi för sociala medier

För att få slagkraftiga sociala medieplattformar och växa som varumärke krävs en bakomliggande plan och strategi. Det handlar om att konkretisera vad du vill få ut av dina plattformar, lokalisera din målgrupp, hitta relevanta plattformar och rätt tonalitet.
Vi hjälper dig att skräddarsy en sociala mediestrategi utifrån ditt företags unika målsättningar och förutsättningar. Vi ser helt enkelt till att du når ut till rätt personer på rätt plattformar med relevant budskap.

Skapa content

Som företagare vill man gärna prata om verksamheten ur sitt eget perspektiv på sociala medier, men bra innehåll handlar om att se vad följarna intresserar sig för och sedan forma innehållet därifrån. Det är en konst att skapa värdefulla inlägg, en konst vi besitter och gärna hjälper dig med.
Vi hjälper gärna till att sätta tonen för ditt företag genom dina sociala medier. Vi anpassar effektivt språk och innehåll utifrån ditt unika koncept och din målsättning, och ser till att det riktar sig mot rätt målgrupp. Konkret innebär det att:

  • Vi skriver texter. Allt ifrån korta, koncisa och pricksäkra till längre och resonerande.
  • Vi skapar bilder. Rörligt, stilla, grafiskt, såklart anpassat för att signalera rätt budskap.

Schemalägga och publicera inlägg

Vi är medvetna om att aktiva sociala medieplattformar är tidskrävande. Vi erbjuder dig därför hjälp från start till resultat. Där emellan kommer publicering.

När och hur ofta ska man publicera?

Förutom strategi och välplanerad content krävs timing. Publicering av innehåll bör därför ske när din målgrupp är som mest närvarande. Genom effektiva program kan vi hjälpa till att underlätta både planering och publicering. Vi kan ansvara för att tidsinställa inläggen så de publiceras vid rätt tillfälle.
Vi har även koll på trenderna gällande publicering och hur ofta man bör lägga ut innehåll för att kontinuerligt nå ut till sin målgrupp. Hur ofta du ska publicera innehåll skiljer sig mellan de olika sociala medierna. Instagram rekommenderar daglig publikation medan Linkedin rekommenderar minst 3 ggr/veckan.
Vi ser till att ditt konto är aktivt medan du kan tänka på annat!

Annonsering

För att effektivt nå ut till dina potentiella kunder och framför allt få dem att hitta dig kan man använda annonsering. Genom direktannonsering på sociala medier kan man precisera sin målgrupp utifrån intressen, ålder, kön, geografisk position etc. och kan på så sätt se till att ett budskap når ut till rätt personer.
Annonsering kan vara särskilt lämpligt om du ska lansera en ny produkt eller har extra viktiga nyheter att berätta.
Vi har goda erfarenheter av annonsprogrammen och hjälper dig gärna nå nya höjder på dina sociala medier.

Redo för att anställa en virtuell assistent?

Boka ett förutsättningslöst möte med oss för att höra mer om våra tjänster och vilka vi är!