Allmänna villkor

Genom att anlita M.B Konsult & Event AB accepterar du följande villkor:

Beställning av tjänster
Du beställer våra tjänster genom att ta kontakt via mail, sociala medier eller via formuläret på hemsidan. M.B Konsult & Event AB tar därefter fram en offert som specificerar uppdraget med omfattning, avtalstid och pris.

Avtalets tid
Avtalet ligger löpande över flera månader vid anlitande av en virtuell assistent. Uppsägningstiden är en (1) månad för båda parter.
Är det ett uppdrag som ska göras direkt som hemsida, strategi eller design så är det ingen uppsägningstid, utan det är den överenskommen tidsplan som gäller efter godkänd offert.

Kontaktuppgifter
M.B Konsult & Event AB sparar den information som du uppger vid kontakt med oss gällande offertförfrågan eller ingående avtal. Det här sparas i upp till två (2) år.

Prisuppgifter
Pris specificeras i offerten. Priser anges alltid exklusive moms i offerten.

Varje år ser M.B Konsult & Event AB över sina priser för att eventuellt justera priserna efter marknaden.

Uppdragsgivaren står för resekostnader utanför Jönköpings kommun.

Försäkringar
M.B Konsult & Event AB har en egen relevant ansvarsförsäkring.

Kontaktinformation
M.B Konsult & Event AB
Malin Björnell
Stagneliigatan 2B, 553 13 Jönköping
Telefon: 073-6218650
E-post: malin@ulla-bella.se

Senast uppdaterad: September 2022